Lyriikka-analyysi: Nirvana – Drain You

Nirvanan ”Drain You” on yksi ”Nevermind”-albumin kappaleista, ja se sisältää monitulkintaisia sanoituksia, jotka heijastavat Kurt Cobainin ainutlaatuista näkemystä rakkaudesta, riippuvuudesta ja inhimillisistä suhteista. Kappaleen sanoitukset tarjoavat syvällisen katsauksen suhteen intensiivisyyteen ja sen vaikutukseen yksilöihin.

 1. Riippuvuussuhde: ”It is now my duty to completely drain you” voi viitata riippuvuussuhteeseen, jossa toinen osapuoli tuntee velvollisuudekseen imeä toisesta kaiken energian tai emotionaalisen voiman. Tämä voi olla metafora intensiiviselle ja mahdollisesti tuhoisalle suhteelle, jossa yksi osapuoli on ylivoimaisesti toisen varassa.
 2. Intiimi yhteys: ”Chew your meat for you / Pass it back and forth / In a passionate kiss / From my mouth to yours” -rivit kuvaavat syvällistä ja erittäin intiimiä yhteyttä kahden ihmisen välillä. Tämä voi symboloida suhteen syvintä yhteyttä ja yhteistyötä, mutta samalla siinä voi olla viitteitä riippuvuudesta ja toisen osapuolen tarpeista elää toisen kautta.
 3. Oppiminen ja vaikutus: ”With eyes so dilated, I’ve become your pupil / You taught me everything without a poison apple” -rivit viittaavat siihen, miten yksi osapuoli on omaksunut toisen opetukset ja vaikutukset, vertauskuvallisesti tullen toisen ”oppilaaksi”. Viittaus ”poison appleen” (myrkyllinen omena) tuo esiin opetuksen saamisen ilman haitallisia seurauksia, mahdollisesti viitaten siihen, että suhde on opettavainen, vaikkakin monimutkainen.
 4. Rakkauden ja riippuvuuden ristiriita: ”The water is so yellow, I’m a healthy student / Indebted and so grateful, vacuum out the fluids” -rivit heijastavat suhteen ristiriitaisuutta, jossa yksi osapuoli on kiitollinen toiselle, vaikka suhde saattaa olla epäterveellinen (”water is so yellow”). ”Vacuum out the fluids” voi viitata tarpeeseen puhdistaa itsestään suhteen jättämät jäljet tai vaikutukset.
 5. Yksinkertainen kiintymyksen ilmaisu: ”I like you” -toistot kappaleen eri osissa tarjoavat yksinkertaisen, mutta tehokkaan kiintymyksen ilmaisun, joka tuo esiin inhimillisen tarpeen tuntea ja ilmaista kiintymystä, huolimatta suhteen monimutkaisuudesta tai mahdollisista negatiivisista seurauksista.

”Drain You” tarjoaa kuulijalle syvällisen sukelluksen Cobainin ajatuksiin rakkaudesta, suhteiden monimutkaisuudesta ja ihmisten välisestä riippuvuudesta. Kappaleen sanoitukset ovat avoimia tulkinnalle ja heijastavat Cobainin kykyä kertoa tarinoita, jotka resonoi kuulijoiden syvimmässä tunnetasossa.

Lyriikka-analyysi: Nirvana –Territorial Pissings

Nirvanan ”Territorial Pissings” on voimakas ja energinen kappale bändin ikoniselta ”Nevermind” -albumilta. Kappaleen sanoitukset ja musiikki heijastavat yhtyeen kapinallista henkeä ja kriittistä suhtautumista yhteiskunnallisiin normeihin ja odotuksiin.

Kappale alkaa Krist Novoselicin intro-osuudella, joka on lainaus laulusta ”Get Together” The Youngbloodsin esittämänä, luoden kontrastin kappaleen muuhun sisältöön.

 1. Yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus ja ironia: Intro-osuudessa esitetty vetoomus ”Smile on your brother / Everybody get together / Try to love one another right now” tuo esiin yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja rakkauden teeman, mutta sen käyttö tässä kontekstissa voi olla ironista, ottaen huomioon kappaleen muun sanoman ja Nirvanan tunnetun skeptisyyden idealistisia kliseitä kohtaan.
 2. Ulkopuolisuuden ja erilaisuuden teemat: ”When I was an alien / Cultures weren’t opinions” -rivit käsittelevät ulkopuolisuuden tunnetta ja kulttuuristen erojen kohtaamista. Cobain käyttää termiä ”alien” (ulkomaalainen/ulkopuolinen) kuvatakseen tunnetta olla osa jotakin, joka ei tunnu omalta tai ymmärrettävältä. Tämä voi viitata myös siihen, miten kulttuuriset erot ovat usein kiistattomia ja niitä pidetään mielipiteinä, eikä yhteiskunnallisina tosiasioina.
 3. Sukupuolten välinen tasa-arvo: ”Never met a wise man / If so, it’s a woman” on vahva lausunto, joka haastaa perinteiset sukupuoliroolit ja oletukset viisaudesta. Cobain kääntää sukupuolten välisen vallan hierarkian päälaelleen, korostaen naisten potentiaalia ja kykyjä.
 4. Paranoia ja todellisuus: ”Just because you’re paranoid / Don’t mean they’re not after you” on kuuluisa lause, joka käsittelee paranoiaa ja sen suhdetta todellisuuteen. Se viittaa siihen, että vaikka ihminen olisi paranoidinen, se ei tarkoita, etteikö hänen pelkonsa voisi olla perusteltuja. Tämä rivi voi heijastaa yhteiskunnan paineita ja yksilön kokemaa ahdistusta, joka voi tuntua sekä perusteettomalta että täysin perustellulta.

”To find a way” -teema toistuu kertosäkeissä, kuvastaen etsintää ja tarvetta löytää ratkaisu tai pakotie yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista paineista. Kappaleen rakenne ja toistuva kertosäe luovat tunteen kiireellisyydestä ja tarpeesta toimia.

”Tässä kappaleessa Nirvana ilmaisee turhautumistaan ja haluaan muutokseen, samalla kun se haastaa kuulijaa pohtimaan omia käsityksiään ja arvojaan. ”Territorial Pissings” edustaa Cobainin kykyä yhdistää syvälliset ja kriittiset sanoitukset raakaan ja voimakkaaseen musiikkiin, mikä tekee siitä yhden Nirvanan merkittävimmistä kappaleista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Dumb

Nirvanan ”Dumb” on kappale, joka löytyy yhtyeen kolmannelta ja viimeiseltä studioalbumilta ”In Utero”.

Kappaleen sanoitukset heijastavat Kurt Cobainin tunnetta elämän ristiriidoista ja henkilökohtaisista kamppailuista, tarjoten samalla syvällisen katsauksen hänen sisäiseen maailmaansa.

 1. Itsetutkiskelun ja identiteetin teemat: ”I’m not like them, but I can pretend” -rivit tuovat esiin yksilön kamppailun oman identiteetin ja ulkopuolisten odotusten välillä. Cobain käsittelee sitä, kuinka hän ei tunne kuuluvansa muiden joukkoon, mutta voi silti esittää osaa yhteiskunnan odotusten mukaisesti.
 2. Optimismin ja pessimismin ristiriita: ”The sun is gone, but I have a light” ja ”The day is done, but I’m having fun” -rivit heijastavat Cobainin kykyä löytää valoa pimeydestä ja iloa surun keskellä. Tämä ristiriita kuvaa hänen monimutkaista suhdettaan elämään ja onnellisuuteen.
 3. Onnellisuuden ja typeryyden välinen raja: Toistuva ”I think I’m dumb / Or maybe I’m just happy” ilmaisee epävarmuuden siitä, onko onnellisuus merkki yksinkertaisuudesta vai aidoista, tyydyttävistä elämänkokemuksista. Cobain pohtii, onko onnellisuus saavutettu tietämättömyyden tai yksinkertaistetun maailmankuvan kautta.
 4. Murtuneen sydämen korjaaminen: ”My heart is broke, but I have some glue” -rivit ovat metafora sydänsuruille ja niiden voittamiselle. Cobain puhuu yrityksestä paikata murtunut sydän ja löytää lohtua toisista ihmisistä, viitaten yhteiseen kokemukseen ja keskinäiseen tukeen.
 5. Elämän kiertokulku ja seuraukset: ”We’ll float around and hang out on clouds / Then we’ll come down / And have a hangover” -rivit kuvaavat elämän hetkellisiä iloja ja niitä seuraavia vaikeuksia. Tämä voi viitata sekä kirjaimelliseen että kuvaannolliseen ”krapulaan”, elämän nousujen ja laskujen sykliin.
 6. Herkkyys ja haavoittuvuus: ”Skin the sun, fall asleep / Wish away, the soul is cheap” -rivit tuovat esiin Cobainin näkemyksen ihmisen herkkyydestä ja haavoittuvuudesta, sekä elämän ja sielun arvon pohtimisen.

”Dumb” on introspektiivinen kappale, joka tarjoaa syvällisen katsauksen Cobainin ajatuksiin ja tunteisiin. Kappaleen sanoitukset heijastavat hänen kamppailuaan ymmärtää omaa paikkaansa maailmassa, onnellisuuden ja tyytyväisyyden tavoittelua sekä elämän monimutkaisuutta ja ristiriitoja. Cobainin rehellisyys ja herkkyys tekevät ”Dumbista” yhden Nirvanan koskettavimmista ja mieleenpainuvimmista kappaleista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Polly

Nirvanan ”Polly” on kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappale perustuu todellisiin tapahtumiin: se kertoo 14-vuotiaasta teini-ikäisestä tytöstä, joka kaapattiin ja raiskattiin vuonna 1987 Washingtonin osavaltiossa.

Kurt Cobain kirjoitti kappaleen tytön näkökulmasta, ja se käsittelee traumaattisia kokemuksia ja selviytymistä.

 1. Kappaleen aihe ja näkökulma: ”Polly wants a cracker” voi symboloida kaapatun tytön halua ja toiveita, jotka ovat perustavanlaatuisia ja perimmäisiä. Käyttämällä lemmikkilintua, Pollya, metaforana Cobain tuo esiin uhrin viattomuuden ja haavoittuvuuden.
 2. Vallan ja kontrollin teemat: Kappaleen sanoituksissa toistuvat viittaukset kuten ”let me take a ride, cut yourself” ja ”got some rope, haven’t told” kuvastavat kaappaajan hallintaa ja manipulointia uhrin yli. Se kuvaa ahdistavaa ja pelottavaa tilannetta, jossa uhri on täysin riippuvainen kaappaajastaan.
 3. Selviytymisen ja neuvokkuuden teemat: ”She asked me to untie her / A chase would be nice for a few” rivit voivat viitata uhrin neuvokkuuteen ja selviytymisstrategioihin. Uhri yrittää käyttää tilannetta hyväkseen ja etsiä pakotien, mikä osoittaa hänen sisäistä voimaansa ja tahdonvoimaansa selviytyä.
 4. Ihmisen vaistojen ja sisäisen voiman teemat: ”She caught me off my guard / Amazes me the will of instinct” rivit korostavat ihmisen vaistojen ja selviytymisvietin merkitystä äärimmäisissä tilanteissa. Cobainin ihmetys uhrin sisäisen voiman ja vaistonpuuskien edessä kuvastaa hänen kunnioitustaan uhrin selviytymiskykyä kohtaan.

”Polly” on kappale, joka herättää voimakkaita tunteita ja pakottaa kuulijan kohtaamaan traumaattisen tarinan. Cobainin kyky kertoa tarina uhrin näkökulmasta ja tuoda esiin sekä uhrin haavoittuvuus että neuvokkuus tekee kappaleesta erittäin voimakkaan ja koskettavan.

Kappaleen synkkä aihe ja sen käsittelytapa herättävät keskustelua ja ajatuksia kuulijassa, mikä on yksi syy siihen, miksi ”Polly” on jäänyt yhdeksi Nirvanan merkittävimmistä kappaleista.

Lisätietoa kappaleesta löytyy Wikipediasta.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Lithium

Nirvanan ”Lithium” on kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappaleen sanoitukset käsittelevät monimutkaisia ja syvällisiä teemoja, kuten mielenterveyttä, yksinäisyyttä, ja etsintää merkityksen löytämiseksi elämässä.

Kurt Cobainin kirjoittamat lyriikat heijastavat usein hänen henkilökohtaisia kokemuksiaan ja tunteitaan, eikä ”Lithium” ei ole poikkeus.

 1. Mielenterveyden ja mielikuvitusystävien teemat: ”I’m so happy ’cause today I found my friends / They’re in my head” -rivit voivat viitata mielenterveyden haasteisiin ja mielikuvitusystävien luomiseen selviytymiskeinoksi. ”Lithium” on mielialalääke, jota käytetään muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, mikä voi viitata kappaleen yhteyteen mielenterveyden kanssa.
 2. Itsehyväksynnän ja ulkonäköpaineiden käsitteleminen: ”I’m so ugly, that’s okay, ’cause so are you / Broke our mirrors” -rivit voivat käsitellä itsehyväksyntää ja yhteiskunnan asettamia ulkonäköpaineita. Peilien rikkominen voi symboloida halua hylätä ulkonäköön liittyvät normit ja arvostaa sisäistä itseä.
 3. Hengellisyyden ja etsinnän teemat: ”Light my candles in a daze / ’Cause I’ve found God” -rivit voivat heijastaa hengellistä etsintää tai merkityksen löytämistä uskonnollisista tai henkisistä kokemuksista. Tämä voi myös viitata ristiriitaan henkilökohtaisten uskomusten ja ulkoisen maailman välillä.
 4. Yksinäisyyden ja seksuaalisuuden käsitteleminen: ”I’m so lonely, that’s okay” ja ”I’m so horny, that’s okay” -rivit tuovat esiin yksinäisyyden ja seksuaalisen halun teemat, jotka voivat olla sekä inhimillisiä että monimutkaisia tunteita, etenkin kun niitä käsitellään eristyneisyyden ja henkilökohtaisen kriisin aikana.
 5. Vakauden ja hajoamisen vastakkainasettelu: ”I like it, I’m not gonna crack” ja toistuvat ”I’m not gonna crack” -rivit viittaavat henkilökohtaiseen vakauden ja hajoamisen välimaastoon. Ne voivat kuvastaa sisäistä taistelua pysyä koossa vaikeuksien ja paineiden keskellä.

”Lithium” tarjoaa kuulijalle kurkistuksen Cobainin monimutkaiseen sisäiseen maailmaan, käsitellen syvällisiä ja usein tabuina pidettyjä aiheita, kuten mielenterveyttä ja henkilökohtaista kriisiä. Kappaleen emotionaalinen voima ja rehellisyys tekevät siitä yhden Nirvanan merkittävimmistä teoksista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Breed

Nirvanan ”Breed” on energinen ja intensiivinen kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappaleen sanoitukset ovat tyypillistä Kurt Cobainin kirjoitustyyliä, joka on täynnä paradokseja, toistoa ja näennäisesti ristiriitaisia lauseita, jotka tarjoavat monia tulkintamahdollisuuksia.

 1. Välinpitämättömyyden ja apatian teemat: Toistuvat ”I don’t care” ja ”I don’t mind” ilmaukset viittaavat välinpitämättömyyteen ja apatiaan, jotka olivat tyypillisiä 1990-luvun nuorisokulttuurille ja grunge-liikkeelle. Tämä voi heijastaa yleistä tyytymättömyyttä ja turhautumista aikakauden yhteiskunnallisiin normeihin ja odotuksiin.
 2. Pakoyritykset ja itsensä etsiminen: ”Get away from your home” voi symboloida halua paeta rajoittavia olosuhteita tai ympäristöä, joka ei tue yksilön todellista itseä tai pyrkimyksiä. Tämä voi viitata nuoruuden tarpeeseen löytää oma polku ja identiteetti.
 3. Pelko ja epävarmuus: ”I’m afraid, ghost” rivit voivat kuvata sisäisiä pelkoja ja ahdistusta, jotka liittyvät tulevaisuuteen, tuntemattomaan ja henkilökohtaisiin haasteisiin. ”Ghost” voi viitata menneisyyden haamuihin tai sisäisiin demoniin, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn edetä elämässä.
 4. Perinteisten elämänpolkujen kyseenalaistaminen: ”We don’t have to breed” rivi haastaa perinteiset käsitykset siitä, mitä elämältä ”kuuluu” haluta tai saavuttaa, kuten perheen perustaminen. ”We could plant a house, we could build a tree” on surrealistinen ja absurdi ilmaisu, joka voi kuvata halua hylätä perinteiset elämäntavat ja arvot, korvaten ne epäkonventionaalisilla tai luovilla vaihtoehdoilla.
 5. Kommunikaation ja suhteiden monitulkintaisuus: Toistuvat ”She said” rivit viittaavat kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen, joka on tulkinnanvarainen ja jättää paljon sanomatta. Se voi heijastaa ihmissuhteiden monimutkaisuutta ja vaikeuksia ymmärtää toisia täysin.

”Breed” tarjoaa kuulijalle syvällisen sukelluksen Cobainin mielenmaisemaan, jossa hän käsittelee eksistentialistisia teemoja, kuten vapauden kaipuuta, elämän merkityksen etsimistä ja kapinaa vallitsevia normeja vastaan. Kappaleen voimakas energia ja ristiriitaiset sanat vangitsevat grungen hengen, joka kyseenalaistaa ja tutkii yhteiskunnan odotuksia ja arvoja.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Come as You Are

Nirvanan ”Come as You Are” on yksi yhtyeen tunnetuimmista kappaleista, joka löytyy heidän merkittävältä ”Nevermind” -albumiltaan.

Kappaleen sanoitukset tarjoavat monitulkintaisia viestejä ja teemoja, jotka ovat avoimia kuulijan tulkinnalle.

Kurt Cobainin kirjoittamat lyriikat heijastavat usein hänen monimutkaista suhdettaan maineeseen, identiteettiin ja yksilön sisäisiin ristiriitoihin.

 1. Kutsu hyväksyntään: ”Come as you are, as you were, As I want you to be” -rivi voi tulkita kutsuksi olla oma itsensä, hyväksyä menneisyys ja olla se, mitä toinen toivoo sinun olevan. Tämä voi viitata sekä henkilökohtaiseen hyväksyntään että yhteisöllisyyden tunteeseen, jossa ihmiset hyväksytään sellaisina kuin he ovat, huolimatta heidän virheistään tai taustastaan.
 2. Ristiriitaiset kehotukset: ”Take your time, hurry up, Choice is yours, don’t be late” -rivit heijastavat elämän ristiriitaisuuksia ja paineita, joita ihmiset kokevat tehdessään päätöksiä. Tämä voi kuvastaa yhteiskunnan asettamia odotuksia ja kuinka ne voivat tuntua ristiriitaisilta tai mahdottomilta noudattaa.
 3. Menetyksen ja muistojen teema: Toistuva ”Memoria” viittaa muistoihin, jotka voivat olla sekä lohduttavia että kivuliaita. Lyriikat voivat käsitellä menneisyyden haamujen kanssa elämistä ja sitä, miten menneet kokemukset muokkaavat yksilön identiteettiä ja nykyhetkeä.
 4. Puhtauden ja syyllisyyden symboliikka: ”Come doused in mud, soaked in bleach” voi symboloida yritystä puhdistautua menneisyyden likaisuudesta tai virheistä. ”Mud” voi edustaa virheitä tai epäpuhtauksia, kun taas ”bleach” (valkaisuaine) voi viitata pyrkimykseen puhdistautua ja aloittaa alusta.
 5. Aseen puuttumisen vakuuttelu: Toistuvat ”And I swear that I don’t have a gun” -rivit voivat olla metafora väkivallattomuudelle, rauhalle tai aikomukselle olla aiheuttamatta vahinkoa. Se voi myös käsitellä ennakkoluuloja ja oletuksia, joita ihmisillä voi olla toisistaan, ja tarvetta vakuuttaa toisia hyvistä aikeistaan.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – In Bloom

Nirvanan ”In Bloom” on yksi yhtyeen tunnetuimmista kappaleista, joka löytyy heidän läpimurtoalbumiltaan ”Nevermind”, joka julkaistiin vuonna 1991.

Kappale tarjoaa kriittisen näkemyksen kulttuurista ja yhteiskunnasta, ja sen sanat käsittelevät ironisella tavalla yhtyeen suosiota ja sen seurauksia, erityisesti niitä, jotka eivät täysin ymmärrä tai arvosta heidän musiikkinsa sanomaa.

 1. Pinnallinen fanitus: ”He’s the one who likes all our pretty songs” ja ”But he knows not what it means” rivit kuvaavat ihmisiä, jotka nauttivat musiikista sen pinnallisen viehätyksen vuoksi, mutta eivät ota vaivautuakseen ymmärtämään sen syvempiä teemoja tai viestejä. Tämä voi heijastaa Kurt Cobainin turhautumista siihen, että Nirvanan musiikki tavoitti laajan yleisön, joka ei välttämättä jakanut tai ymmärtänyt yhtyeen kapinallista henkeä tai kriittistä näkemystä yhteiskunnasta.
 2. Asekulttuuri ja väkivalta: ”And he likes to shoot his gun” rivi voidaan tulkita kriittiseksi kommentiksi asekulttuurista, erityisesti Yhdysvalloissa, missä asenteet aseiden omistamiseen ja niiden käyttöön liittyvät laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. Tämä voi viitata siihen, miten yhteiskunnalliset arvot ja normit muokkaavat yksilöiden käyttäytymistä ja asenteita, usein ilman syvällistä ymmärrystä niiden seurauksista.
 3. Luonnon ja vuodenaikojen metaforat: ”Nature is a whore” ja ”Tender age in bloom” kaltaiset rivit tuovat esiin luonnon ja ihmiselämän kiertokulun metaforia. Nämä voivat heijastella elämän haurautta ja kauneutta sekä viattomuuden menetystä kasvun ja kehityksen myötä. Cobain käyttää voimakkaita kuvia puhuakseen laajemmista teemoista, kuten ihmisen ja luonnon suhteesta sekä nuoruuden ja viattomuuden katoavaisuudesta.

Lyriikka-analyysi: Madcon – Beggin

Madconin ”Beggin'” on norjalaisen hip hop -duon uudelleenversiointi klassisesta samannimisestä kappaleesta, jonka alun perin esitti Four Seasons vuonna 1967.

Madconin versio julkaistiin vuonna 2007 osana heidän albumiaan ”So Dark the Con of Man” ja se saavutti suurta kansainvälistä menestystä, tuoden modernin ja energisen tulkinnan alkuperäiselle soul-klassikolle.

”Put your loving hand out, baby / I’m beggin'”

Toistuva vetoomus ”beggin'” (suom. anelen) korostaa kappaleen pääteemaa, joka on pyyntö rakkaudelle ja anteeksannolle.

Käyttämällä ilmaisua ”put your loving hand out” kuvataan tarvetta fyysiselle ja emotionaaliselle tuelle.

”Riding high, when I was king / Played it hard and fast, ’cause I had everything”

Näissä riveissä kuvataan laulajan menneisyyttä, jolloin hänellä oli kaikki mitä halusi ja hän eli huoletonta elämää. Tämä antaa ymmärtää, että laulaja on kokenut suuren muutoksen tai menetyksen.

”But easy come and easy go / And it would end”

Tämä ilmaus kuvastaa elämän epävarmuutta ja sitä, kuinka nopeasti asiat voivat muuttua.

Laulaja tunnustaa, että hän on menettänyt jotain arvokasta, mahdollisesti itse aiheutettujen virheiden seurauksena.

”I’m on my knees while I’m (beggin’) / ’Cause I don’t wanna lose (you)”

Tässä laulaja ilmaisee epätoivonsa ja valmiutensa nöyrtyä säilyttääkseen suhteen tai saadakseen anteeksiannon.

Se osoittaa syvää kiintymystä ja halua korjata asiat.

”An empty shell I used to be / Shadow of my life was hangin’ over me”

Nämä rivit kuvaavat laulajan tunnetilaa ja sitä, kuinka hän on menettänyt entisen itsensä tai elämänsä tarkoituksen.

Hän tuntee itsensä tyhjäksi ja varjoksi siitä, mitä oli ennen.

”What we doing? What we chasing? / Why the bottom? Why the basement?”

Tässä kysytään retorisesti suhteen tilasta ja tavoitteista, miksi pyrkimykset johtavat alaspäin eikä ylöspäin.

Se voi viitata myös itsetutkiskeluun ja elämänvalintoihin.

”I’m fighting hard / To hold my own / Just can’t make it / All alone”

Laulaja ilmaisee taistelunsa itsenäisyydestä ja selviytymisestä, mutta myöntää, ettei pärjää yksin.

Tämä korostaa ihmissuhteiden ja yhteenkuuluvuuden merkitystä.

Yhteenveto

Madconin ”Beggin'” käsittelee teemoja, kuten menetystä, katumusta, toivoa ja ihmisen tarvetta toisen ihmisen tukeen ja hyväksyntään.

Uudelleenversioinnissaan Madcon tuo kappaleeseen nykyaikaisen twistin, joka yhdistää elementtejä hip hopista ja elektronisesta musiikista, säilyttäen samalla alkuperäisen kappaleen sielun ja tunteen.

Lyriikka-analyysi: Led Zeppelin – D’yer Mak’er

Led Zeppelinin kappale ”D’yer Mak’er” (lausutaan suunnilleen kuten ”Jamaica”) on osa heidän viidettä studioalbumiaan ”Houses of the Holy”, joka julkaistiin vuonna 1973.

Kappaleen nimi on leikillinen fonetinen kirjoitusasu brittiläisestä vitsistä, jossa yksi henkilö kysyy toiselta ”Did you make her?” (suom. ”Teitkö sinä hänet?”), viitaten mahdollisesti romanttiseen valloitukseen, ja toinen vastaa ”D’yer mak’er”, mikä kuulostaa siltä kuin hän sanoisi ”Jamaica”.

Tämä leikinlasku heijastuu kappaleen reggae-vaikutteisiin, jotka olivat tuolloin suosittuja Britanniassa.

”Oh oh oh oh oh oh, / You don’t have to go”

Kappale alkaa toistuvalla vetoomuksella, jossa laulaja pyytää rakastettuaan jäämään. Tämä ilmaisee välitöntä tarvetta ja toivetta säilyttää suhde, vaikka siinä onkin selvästi ollut ongelmia.

”All those tears I cry”

Tässä ilmaistaan syvä suru ja pettymys, joka johtuu rakastetun aiheuttamasta tuskaa.

Kyynelten toistuva maininta korostaa laulajan syvää tunneyhteyttä ja sitoutumista suhteeseen.

”When I read the letter you wrote me, it made me mad mad mad / When I read the news that it told me, it made me sad sad sad”

Nämä rivit viittaavat kirjeeseen tai viestiin, joka on ilmeisesti ollut suhteen käännekohta.

Se herättää laulajassa voimakkaita tunteita, ensin vihaa ja sitten surua, mikä osoittaa monimutkaisen ja ristiriitaisen reaktion suhteen päättymiseen.

”But I still love you so / I can’t let you go”

Tässä kohdassa laulaja ilmaisee ristiriitaiset tunteensa. Vaikka suhde on tuottanut tuskaa, rakkaus on edelleen vahva, eikä laulaja pysty irtautumaan siitä.

”You hurt me to my soul”

Tämä ilmaisu kuvaa syvää henkistä ja emotionaalista tuskaa, joka viittaa siihen, että rakastetun aiheuttama vahinko on mennyt pintaa syvemmälle, vaikuttanut laulajan olemuksen ytimeen.

”Babe, please, please, please, please”

Kappale päättyy toistuvaan vetoomukseen, joka korostaa epätoivoa ja halua saada rakastettu pysymään. Tämä epätoivon tunne kietoutuu ympäri koko kappaleen, luoden voimakkaan emotionaalisen vaikutuksen.

Yhteenveto

”D’yer Mak’er” yhdistää reggae-vaikutteisen musiikillisen tunnelman sydäntäsärkevään rakkaustarinaan, jossa on sekä huumoria että syvää tunnetta.

Led Zeppelinin kyky yhdistää näennäisesti kevyt sovitus syviin ja monimutkaisiin tunteisiin tekee kappaleesta ainutlaatuisen ja koskettavan kuuntelukokemuksen.