Lyriikka-analyysi: Nirvana – Heart-Shaped Box

”Heart-Shaped Box” on yksi Nirvanan tunnetuimmista kappaleista, joka löytyy heidän kolmannelta ja viimeiseltä studioalbumiltaan ”In Utero”.

Kurt Cobainin kirjoittamat sanoitukset ovat monitulkintaisia ja niissä yhdistyvät henkilökohtaiset tunteet, abstrakti kuvakieli ja intensiiviset metaforat. Kappale käsittelee rakkautta, riippuvuutta ja henkilökohtaista kärsimystä ainutlaatuisella ja syvällisellä tavalla.

 1. Henkilökohtainen haavoittuvuus: ”She eyes me like a Pisces when I am weak” -rivi voisi viitata Cobainin omaan horoskooppimerkkiin (hän oli Kalat) ja hänen kokemaansa haavoittuvuuteen suhteessa. Kalat on tunnettu herkkyydestään ja empatiakyvystään, ja tässä kontekstissa se voi heijastaa Cobainin tunnetta olla altis ja haavoittuva toisen henkilön edessä.
 2. Riippuvuuden ja loukkuun jäämisen teemat: ”I’ve been locked inside your heart-shaped box for weeks” -rivi kuvaa metaforisesti tunnetta olla vangittuna toisen henkilön rakkauden tai emotionaalisen vaikutusvallan sisään. Heart-shaped box voi symboloida rakkautta ja sen monimutkaisuutta, mutta myös loukkuun jäämistä suhteessa.
 3. Tunnekuohujen ja sisäisen taistelun kuvaus: ”I wish I could eat your cancer when you turn black” on voimakas ja provosoiva rivi, joka voi kuvastaa halua ottaa toisen ihmisen kipu ja kärsimys pois, vaikka se olisi itsetuhoista. Tämä rivi voi myös heijastaa Cobainin omaa kamppailua masennuksen ja henkilökohtaisten demonien kanssa.
 4. Surrealistinen ja voimakas kuvasto: ”Meat-eating orchids forgive no one just yet / Cut myself on angel hair and baby’s breath” -rivit tuovat esiin surrealistista ja voimakasta kuvastoa, joka yhdistelee viattomuuden ja väkivallan elementtejä. Tämä voi symboloida ristiriitaisia tunteita rakkaudessa ja suhteissa, sekä kauneuden ja kivun rinnakkaiseloa.
 5. Kapina ja tyytymättömyys: Toistuva ”Hey / Wait / I got a new complaint” -kohta ilmaisee tyytymättömyyttä ja kapinaa, mahdollisesti suhteessa saatuja neuvoja ja ohjeita vastaan. Tämä voi heijastaa Cobainin tunnetta olla ymmärtämättä ja arvostamatta, sekä tarvetta ilmaista oma näkökulmansa ja tunteensa.

”Heart-Shaped Box” on kappale, joka käsittelee syviä ja monimutkaisia tunteita, kuten rakkautta, kärsimystä ja riippuvuutta, ainutlaatuisella ja vaikuttavalla tavalla. Cobainin kyky käyttää voimakasta kuvastoa ja metaforia tekee kappaleesta yhden Nirvanan ikonisimmista ja pysyvimmistä teoksista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Jesus Doesn’t Want Me for a Sunbeam

”Jesus Doesn’t Want Me for a Sunbeam” ei ole alun perin Nirvanan kappale, vaan se on cover The Vaselines -yhtyeen kappaleesta ”Jesus Wants Me for a Sunbeam”.

Nirvana teki kappaleesta oman versionsa, ja se esiintyy erityisesti heidän ”MTV Unplugged in New York” -livealbumillaan. Kappaleen sanoitukset tarjoavat syvällisen ja hieman synkän näkökulman uskoon, itseuhraukseen ja identiteettiin.

 1. Uskon ja identiteetin ristiriita: ”Jesus doesn’t want me for a sunbeam / Sunbeams are never made like me” -rivit ilmaisevat tunnetta ulkopuolisuudesta ja epäsopivuudesta uskonnollisten tai yhteiskunnallisten ihanteiden rinnalla. Tässä yhteydessä ”sunbeam” (auringonsäde) edustaa puhtautta ja viattomuutta, jotka ovat perinteisesti arvostettuja kristillisessä symboliikassa. Kertoja tunnistaa, ettei hän vastaa näitä ihanteita.
 2. Itseuhrauksen hylkääminen: ”Don’t expect me to cry / For all the reasons you had to die / Don’t ever ask your love of me” -rivit käsittelevät itseuhrauksen ja marttyyriuden teemaa. Ne viittaavat Jeesuksen uhraukseen kristillisessä perinteessä, mutta samalla ilmaisevat kertojan haluttomuutta seurata tätä esimerkkiä tai vaatia samanlaista uhrautumista itseltään tai muilta.
 3. Vastustus ulkoisille odotuksille: ”Don’t expect me to cry / Don’t expect me to lie / Don’t expect me to die for thee” -rivit ilmaisevat kapinallisuutta ja itsenäisyyttä ulkopuolisiin odotuksiin ja vaatimuksiin nähden. Kertoja hylkää odotukset, jotka liittyvät emotionaaliseen reaktioon, epärehellisyyteen tai jopa marttyyriuteen.

Kappaleen sanoma on monitulkintainen, ja se heijastaa Nirvanan ja erityisesti Kurt Cobainin taipumusta käsitellä raskaita ja kompleksisia aiheita.

”Jesus Doesn’t Want Me for a Sunbeam” käyttää uskonnollista kieltä ja symboliikkaa kuvatakseen syvempää kamppailua yksilön ja yhteiskunnan odotusten välillä, sekä tarvetta löytää oma paikka maailmassa ilman, että omaksuu ulkopuolelta asetettuja rooleja tai normeja.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Drain You

Nirvanan ”Drain You” on yksi ”Nevermind”-albumin kappaleista, ja se sisältää monitulkintaisia sanoituksia, jotka heijastavat Kurt Cobainin ainutlaatuista näkemystä rakkaudesta, riippuvuudesta ja inhimillisistä suhteista. Kappaleen sanoitukset tarjoavat syvällisen katsauksen suhteen intensiivisyyteen ja sen vaikutukseen yksilöihin.

 1. Riippuvuussuhde: ”It is now my duty to completely drain you” voi viitata riippuvuussuhteeseen, jossa toinen osapuoli tuntee velvollisuudekseen imeä toisesta kaiken energian tai emotionaalisen voiman. Tämä voi olla metafora intensiiviselle ja mahdollisesti tuhoisalle suhteelle, jossa yksi osapuoli on ylivoimaisesti toisen varassa.
 2. Intiimi yhteys: ”Chew your meat for you / Pass it back and forth / In a passionate kiss / From my mouth to yours” -rivit kuvaavat syvällistä ja erittäin intiimiä yhteyttä kahden ihmisen välillä. Tämä voi symboloida suhteen syvintä yhteyttä ja yhteistyötä, mutta samalla siinä voi olla viitteitä riippuvuudesta ja toisen osapuolen tarpeista elää toisen kautta.
 3. Oppiminen ja vaikutus: ”With eyes so dilated, I’ve become your pupil / You taught me everything without a poison apple” -rivit viittaavat siihen, miten yksi osapuoli on omaksunut toisen opetukset ja vaikutukset, vertauskuvallisesti tullen toisen ”oppilaaksi”. Viittaus ”poison appleen” (myrkyllinen omena) tuo esiin opetuksen saamisen ilman haitallisia seurauksia, mahdollisesti viitaten siihen, että suhde on opettavainen, vaikkakin monimutkainen.
 4. Rakkauden ja riippuvuuden ristiriita: ”The water is so yellow, I’m a healthy student / Indebted and so grateful, vacuum out the fluids” -rivit heijastavat suhteen ristiriitaisuutta, jossa yksi osapuoli on kiitollinen toiselle, vaikka suhde saattaa olla epäterveellinen (”water is so yellow”). ”Vacuum out the fluids” voi viitata tarpeeseen puhdistaa itsestään suhteen jättämät jäljet tai vaikutukset.
 5. Yksinkertainen kiintymyksen ilmaisu: ”I like you” -toistot kappaleen eri osissa tarjoavat yksinkertaisen, mutta tehokkaan kiintymyksen ilmaisun, joka tuo esiin inhimillisen tarpeen tuntea ja ilmaista kiintymystä, huolimatta suhteen monimutkaisuudesta tai mahdollisista negatiivisista seurauksista.

”Drain You” tarjoaa kuulijalle syvällisen sukelluksen Cobainin ajatuksiin rakkaudesta, suhteiden monimutkaisuudesta ja ihmisten välisestä riippuvuudesta. Kappaleen sanoitukset ovat avoimia tulkinnalle ja heijastavat Cobainin kykyä kertoa tarinoita, jotka resonoi kuulijoiden syvimmässä tunnetasossa.

Lyriikka-analyysi: Nirvana –Territorial Pissings

Nirvanan ”Territorial Pissings” on voimakas ja energinen kappale bändin ikoniselta ”Nevermind” -albumilta. Kappaleen sanoitukset ja musiikki heijastavat yhtyeen kapinallista henkeä ja kriittistä suhtautumista yhteiskunnallisiin normeihin ja odotuksiin.

Kappale alkaa Krist Novoselicin intro-osuudella, joka on lainaus laulusta ”Get Together” The Youngbloodsin esittämänä, luoden kontrastin kappaleen muuhun sisältöön.

 1. Yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus ja ironia: Intro-osuudessa esitetty vetoomus ”Smile on your brother / Everybody get together / Try to love one another right now” tuo esiin yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja rakkauden teeman, mutta sen käyttö tässä kontekstissa voi olla ironista, ottaen huomioon kappaleen muun sanoman ja Nirvanan tunnetun skeptisyyden idealistisia kliseitä kohtaan.
 2. Ulkopuolisuuden ja erilaisuuden teemat: ”When I was an alien / Cultures weren’t opinions” -rivit käsittelevät ulkopuolisuuden tunnetta ja kulttuuristen erojen kohtaamista. Cobain käyttää termiä ”alien” (ulkomaalainen/ulkopuolinen) kuvatakseen tunnetta olla osa jotakin, joka ei tunnu omalta tai ymmärrettävältä. Tämä voi viitata myös siihen, miten kulttuuriset erot ovat usein kiistattomia ja niitä pidetään mielipiteinä, eikä yhteiskunnallisina tosiasioina.
 3. Sukupuolten välinen tasa-arvo: ”Never met a wise man / If so, it’s a woman” on vahva lausunto, joka haastaa perinteiset sukupuoliroolit ja oletukset viisaudesta. Cobain kääntää sukupuolten välisen vallan hierarkian päälaelleen, korostaen naisten potentiaalia ja kykyjä.
 4. Paranoia ja todellisuus: ”Just because you’re paranoid / Don’t mean they’re not after you” on kuuluisa lause, joka käsittelee paranoiaa ja sen suhdetta todellisuuteen. Se viittaa siihen, että vaikka ihminen olisi paranoidinen, se ei tarkoita, etteikö hänen pelkonsa voisi olla perusteltuja. Tämä rivi voi heijastaa yhteiskunnan paineita ja yksilön kokemaa ahdistusta, joka voi tuntua sekä perusteettomalta että täysin perustellulta.

”To find a way” -teema toistuu kertosäkeissä, kuvastaen etsintää ja tarvetta löytää ratkaisu tai pakotie yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista paineista. Kappaleen rakenne ja toistuva kertosäe luovat tunteen kiireellisyydestä ja tarpeesta toimia.

”Tässä kappaleessa Nirvana ilmaisee turhautumistaan ja haluaan muutokseen, samalla kun se haastaa kuulijaa pohtimaan omia käsityksiään ja arvojaan. ”Territorial Pissings” edustaa Cobainin kykyä yhdistää syvälliset ja kriittiset sanoitukset raakaan ja voimakkaaseen musiikkiin, mikä tekee siitä yhden Nirvanan merkittävimmistä kappaleista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Dumb

Nirvanan ”Dumb” on kappale, joka löytyy yhtyeen kolmannelta ja viimeiseltä studioalbumilta ”In Utero”.

Kappaleen sanoitukset heijastavat Kurt Cobainin tunnetta elämän ristiriidoista ja henkilökohtaisista kamppailuista, tarjoten samalla syvällisen katsauksen hänen sisäiseen maailmaansa.

 1. Itsetutkiskelun ja identiteetin teemat: ”I’m not like them, but I can pretend” -rivit tuovat esiin yksilön kamppailun oman identiteetin ja ulkopuolisten odotusten välillä. Cobain käsittelee sitä, kuinka hän ei tunne kuuluvansa muiden joukkoon, mutta voi silti esittää osaa yhteiskunnan odotusten mukaisesti.
 2. Optimismin ja pessimismin ristiriita: ”The sun is gone, but I have a light” ja ”The day is done, but I’m having fun” -rivit heijastavat Cobainin kykyä löytää valoa pimeydestä ja iloa surun keskellä. Tämä ristiriita kuvaa hänen monimutkaista suhdettaan elämään ja onnellisuuteen.
 3. Onnellisuuden ja typeryyden välinen raja: Toistuva ”I think I’m dumb / Or maybe I’m just happy” ilmaisee epävarmuuden siitä, onko onnellisuus merkki yksinkertaisuudesta vai aidoista, tyydyttävistä elämänkokemuksista. Cobain pohtii, onko onnellisuus saavutettu tietämättömyyden tai yksinkertaistetun maailmankuvan kautta.
 4. Murtuneen sydämen korjaaminen: ”My heart is broke, but I have some glue” -rivit ovat metafora sydänsuruille ja niiden voittamiselle. Cobain puhuu yrityksestä paikata murtunut sydän ja löytää lohtua toisista ihmisistä, viitaten yhteiseen kokemukseen ja keskinäiseen tukeen.
 5. Elämän kiertokulku ja seuraukset: ”We’ll float around and hang out on clouds / Then we’ll come down / And have a hangover” -rivit kuvaavat elämän hetkellisiä iloja ja niitä seuraavia vaikeuksia. Tämä voi viitata sekä kirjaimelliseen että kuvaannolliseen ”krapulaan”, elämän nousujen ja laskujen sykliin.
 6. Herkkyys ja haavoittuvuus: ”Skin the sun, fall asleep / Wish away, the soul is cheap” -rivit tuovat esiin Cobainin näkemyksen ihmisen herkkyydestä ja haavoittuvuudesta, sekä elämän ja sielun arvon pohtimisen.

”Dumb” on introspektiivinen kappale, joka tarjoaa syvällisen katsauksen Cobainin ajatuksiin ja tunteisiin. Kappaleen sanoitukset heijastavat hänen kamppailuaan ymmärtää omaa paikkaansa maailmassa, onnellisuuden ja tyytyväisyyden tavoittelua sekä elämän monimutkaisuutta ja ristiriitoja. Cobainin rehellisyys ja herkkyys tekevät ”Dumbista” yhden Nirvanan koskettavimmista ja mieleenpainuvimmista kappaleista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Polly

Nirvanan ”Polly” on kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappale perustuu todellisiin tapahtumiin: se kertoo 14-vuotiaasta teini-ikäisestä tytöstä, joka kaapattiin ja raiskattiin vuonna 1987 Washingtonin osavaltiossa.

Kurt Cobain kirjoitti kappaleen tytön näkökulmasta, ja se käsittelee traumaattisia kokemuksia ja selviytymistä.

 1. Kappaleen aihe ja näkökulma: ”Polly wants a cracker” voi symboloida kaapatun tytön halua ja toiveita, jotka ovat perustavanlaatuisia ja perimmäisiä. Käyttämällä lemmikkilintua, Pollya, metaforana Cobain tuo esiin uhrin viattomuuden ja haavoittuvuuden.
 2. Vallan ja kontrollin teemat: Kappaleen sanoituksissa toistuvat viittaukset kuten ”let me take a ride, cut yourself” ja ”got some rope, haven’t told” kuvastavat kaappaajan hallintaa ja manipulointia uhrin yli. Se kuvaa ahdistavaa ja pelottavaa tilannetta, jossa uhri on täysin riippuvainen kaappaajastaan.
 3. Selviytymisen ja neuvokkuuden teemat: ”She asked me to untie her / A chase would be nice for a few” rivit voivat viitata uhrin neuvokkuuteen ja selviytymisstrategioihin. Uhri yrittää käyttää tilannetta hyväkseen ja etsiä pakotien, mikä osoittaa hänen sisäistä voimaansa ja tahdonvoimaansa selviytyä.
 4. Ihmisen vaistojen ja sisäisen voiman teemat: ”She caught me off my guard / Amazes me the will of instinct” rivit korostavat ihmisen vaistojen ja selviytymisvietin merkitystä äärimmäisissä tilanteissa. Cobainin ihmetys uhrin sisäisen voiman ja vaistonpuuskien edessä kuvastaa hänen kunnioitustaan uhrin selviytymiskykyä kohtaan.

”Polly” on kappale, joka herättää voimakkaita tunteita ja pakottaa kuulijan kohtaamaan traumaattisen tarinan. Cobainin kyky kertoa tarina uhrin näkökulmasta ja tuoda esiin sekä uhrin haavoittuvuus että neuvokkuus tekee kappaleesta erittäin voimakkaan ja koskettavan.

Kappaleen synkkä aihe ja sen käsittelytapa herättävät keskustelua ja ajatuksia kuulijassa, mikä on yksi syy siihen, miksi ”Polly” on jäänyt yhdeksi Nirvanan merkittävimmistä kappaleista.

Lisätietoa kappaleesta löytyy Wikipediasta.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Lithium

Nirvanan ”Lithium” on kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappaleen sanoitukset käsittelevät monimutkaisia ja syvällisiä teemoja, kuten mielenterveyttä, yksinäisyyttä, ja etsintää merkityksen löytämiseksi elämässä.

Kurt Cobainin kirjoittamat lyriikat heijastavat usein hänen henkilökohtaisia kokemuksiaan ja tunteitaan, eikä ”Lithium” ei ole poikkeus.

 1. Mielenterveyden ja mielikuvitusystävien teemat: ”I’m so happy ’cause today I found my friends / They’re in my head” -rivit voivat viitata mielenterveyden haasteisiin ja mielikuvitusystävien luomiseen selviytymiskeinoksi. ”Lithium” on mielialalääke, jota käytetään muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, mikä voi viitata kappaleen yhteyteen mielenterveyden kanssa.
 2. Itsehyväksynnän ja ulkonäköpaineiden käsitteleminen: ”I’m so ugly, that’s okay, ’cause so are you / Broke our mirrors” -rivit voivat käsitellä itsehyväksyntää ja yhteiskunnan asettamia ulkonäköpaineita. Peilien rikkominen voi symboloida halua hylätä ulkonäköön liittyvät normit ja arvostaa sisäistä itseä.
 3. Hengellisyyden ja etsinnän teemat: ”Light my candles in a daze / ’Cause I’ve found God” -rivit voivat heijastaa hengellistä etsintää tai merkityksen löytämistä uskonnollisista tai henkisistä kokemuksista. Tämä voi myös viitata ristiriitaan henkilökohtaisten uskomusten ja ulkoisen maailman välillä.
 4. Yksinäisyyden ja seksuaalisuuden käsitteleminen: ”I’m so lonely, that’s okay” ja ”I’m so horny, that’s okay” -rivit tuovat esiin yksinäisyyden ja seksuaalisen halun teemat, jotka voivat olla sekä inhimillisiä että monimutkaisia tunteita, etenkin kun niitä käsitellään eristyneisyyden ja henkilökohtaisen kriisin aikana.
 5. Vakauden ja hajoamisen vastakkainasettelu: ”I like it, I’m not gonna crack” ja toistuvat ”I’m not gonna crack” -rivit viittaavat henkilökohtaiseen vakauden ja hajoamisen välimaastoon. Ne voivat kuvastaa sisäistä taistelua pysyä koossa vaikeuksien ja paineiden keskellä.

”Lithium” tarjoaa kuulijalle kurkistuksen Cobainin monimutkaiseen sisäiseen maailmaan, käsitellen syvällisiä ja usein tabuina pidettyjä aiheita, kuten mielenterveyttä ja henkilökohtaista kriisiä. Kappaleen emotionaalinen voima ja rehellisyys tekevät siitä yhden Nirvanan merkittävimmistä teoksista.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Breed

Nirvanan ”Breed” on energinen ja intensiivinen kappale, joka löytyy yhtyeen läpimurtoalbumilta ”Nevermind”. Kappaleen sanoitukset ovat tyypillistä Kurt Cobainin kirjoitustyyliä, joka on täynnä paradokseja, toistoa ja näennäisesti ristiriitaisia lauseita, jotka tarjoavat monia tulkintamahdollisuuksia.

 1. Välinpitämättömyyden ja apatian teemat: Toistuvat ”I don’t care” ja ”I don’t mind” ilmaukset viittaavat välinpitämättömyyteen ja apatiaan, jotka olivat tyypillisiä 1990-luvun nuorisokulttuurille ja grunge-liikkeelle. Tämä voi heijastaa yleistä tyytymättömyyttä ja turhautumista aikakauden yhteiskunnallisiin normeihin ja odotuksiin.
 2. Pakoyritykset ja itsensä etsiminen: ”Get away from your home” voi symboloida halua paeta rajoittavia olosuhteita tai ympäristöä, joka ei tue yksilön todellista itseä tai pyrkimyksiä. Tämä voi viitata nuoruuden tarpeeseen löytää oma polku ja identiteetti.
 3. Pelko ja epävarmuus: ”I’m afraid, ghost” rivit voivat kuvata sisäisiä pelkoja ja ahdistusta, jotka liittyvät tulevaisuuteen, tuntemattomaan ja henkilökohtaisiin haasteisiin. ”Ghost” voi viitata menneisyyden haamuihin tai sisäisiin demoniin, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn edetä elämässä.
 4. Perinteisten elämänpolkujen kyseenalaistaminen: ”We don’t have to breed” rivi haastaa perinteiset käsitykset siitä, mitä elämältä ”kuuluu” haluta tai saavuttaa, kuten perheen perustaminen. ”We could plant a house, we could build a tree” on surrealistinen ja absurdi ilmaisu, joka voi kuvata halua hylätä perinteiset elämäntavat ja arvot, korvaten ne epäkonventionaalisilla tai luovilla vaihtoehdoilla.
 5. Kommunikaation ja suhteiden monitulkintaisuus: Toistuvat ”She said” rivit viittaavat kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen, joka on tulkinnanvarainen ja jättää paljon sanomatta. Se voi heijastaa ihmissuhteiden monimutkaisuutta ja vaikeuksia ymmärtää toisia täysin.

”Breed” tarjoaa kuulijalle syvällisen sukelluksen Cobainin mielenmaisemaan, jossa hän käsittelee eksistentialistisia teemoja, kuten vapauden kaipuuta, elämän merkityksen etsimistä ja kapinaa vallitsevia normeja vastaan. Kappaleen voimakas energia ja ristiriitaiset sanat vangitsevat grungen hengen, joka kyseenalaistaa ja tutkii yhteiskunnan odotuksia ja arvoja.

Lyriikka-analyysi: Nirvana – Come as You Are

Nirvanan ”Come as You Are” on yksi yhtyeen tunnetuimmista kappaleista, joka löytyy heidän merkittävältä ”Nevermind” -albumiltaan.

Kappaleen sanoitukset tarjoavat monitulkintaisia viestejä ja teemoja, jotka ovat avoimia kuulijan tulkinnalle.

Kurt Cobainin kirjoittamat lyriikat heijastavat usein hänen monimutkaista suhdettaan maineeseen, identiteettiin ja yksilön sisäisiin ristiriitoihin.

 1. Kutsu hyväksyntään: ”Come as you are, as you were, As I want you to be” -rivi voi tulkita kutsuksi olla oma itsensä, hyväksyä menneisyys ja olla se, mitä toinen toivoo sinun olevan. Tämä voi viitata sekä henkilökohtaiseen hyväksyntään että yhteisöllisyyden tunteeseen, jossa ihmiset hyväksytään sellaisina kuin he ovat, huolimatta heidän virheistään tai taustastaan.
 2. Ristiriitaiset kehotukset: ”Take your time, hurry up, Choice is yours, don’t be late” -rivit heijastavat elämän ristiriitaisuuksia ja paineita, joita ihmiset kokevat tehdessään päätöksiä. Tämä voi kuvastaa yhteiskunnan asettamia odotuksia ja kuinka ne voivat tuntua ristiriitaisilta tai mahdottomilta noudattaa.
 3. Menetyksen ja muistojen teema: Toistuva ”Memoria” viittaa muistoihin, jotka voivat olla sekä lohduttavia että kivuliaita. Lyriikat voivat käsitellä menneisyyden haamujen kanssa elämistä ja sitä, miten menneet kokemukset muokkaavat yksilön identiteettiä ja nykyhetkeä.
 4. Puhtauden ja syyllisyyden symboliikka: ”Come doused in mud, soaked in bleach” voi symboloida yritystä puhdistautua menneisyyden likaisuudesta tai virheistä. ”Mud” voi edustaa virheitä tai epäpuhtauksia, kun taas ”bleach” (valkaisuaine) voi viitata pyrkimykseen puhdistautua ja aloittaa alusta.
 5. Aseen puuttumisen vakuuttelu: Toistuvat ”And I swear that I don’t have a gun” -rivit voivat olla metafora väkivallattomuudelle, rauhalle tai aikomukselle olla aiheuttamatta vahinkoa. Se voi myös käsitellä ennakkoluuloja ja oletuksia, joita ihmisillä voi olla toisistaan, ja tarvetta vakuuttaa toisia hyvistä aikeistaan.